news

BVAPD THEORY OF CHANGE

BVAPD ANNUAL GENERAL REPORT 2020/2021

BVAPD FINANCIAL STATEMENTS 2021

ALGEMENE KENNISGEWING

Kennis geskied hiermee van ons Algemene Jaarvergadering en gepaardgaande verkiesing van die Bestuurskommitee.

Woensdag, 25 Augustus 2021

te AJ Louwsentrum, Kerkhofstraat, Worcester om 10:00

RSVP:  Berneleë Aries ( 023 347 2002 / 072 265 8893 )

Nie later as 19 Augustus 2021